Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 IP ถูกบล็อคหรือแบน

ปัญหา:

ในขณะเข้าเว็บไซต์ BX.in.th มันขึ้นโชว์ว่า IP ถูกบล็อค

เหตุผล:

IP ของท่านถูกบล็อคเนื่องจากท่านได้มีการทำสิ่งที่ระบบของเราไม่อนุญาต เช่น ใส่ไอดีหรือพาสเวิดผิดหลายครั้งเกินไป สแปมในช่องแชท หรือมีการเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์มากเกินไปจาก IP ของท่าน (เปิดหลายหน้าต่าง หรือรีเฟรชบ่อยๆ)

การแก้ปัญหา:

IP ของท่านจะได้รับการปลดบล็อคภายใน 30 นาทีเป็นเวลาเริ่มต้น (อาจมากกว่าขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ถูกบล็อค) กรุณารอจนครบเวลา ท่านสามารถรีโมเด็มเพื่อเอา IP ใหม่จาก ISP ของท่านเพื่อเข้าเว็บไซต์ได้ทันที

 

 
Was this article helpful? yes / no

 

Article details

Article ID: 11

Category: เรื่องทั่วไป

Date added: 2017-12-05 14:48:24

Views : 674

Rating (Votes): Article rated 4.9/5.0 (29)

 

 

Support Provided for

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid