Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 การขายเหรียญ Cryptocurrency

“ขาย” คือการที่ท่านมีเหรียญ Cryptocurrency และต้องการขายเป็นเงินบาท

หากท่านต้องการทำการ “ขาย” เหรียญ
ให้ไปที่ >>> การค้าขาย

กดเพื่อเลือกชนิดของเหรียญที่ท่านต้องการขาย

- เลือก ออเดอร์ขาย กรอกจำนวนเหรียญที่คุณต้องการขาย
- เลือกประเภทของออเดอร์ ( อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง)
- ตั้งราคาขาย ( หากเลือกประเภทออร์เดอร์เป็นมาร์เกตออเดอร์จะไม่แสดงตรงนี้)
- จำนวนเงินบาทที่คุณจะได้รับ ( หากเลือกประเภทออเดอร์เป็นมาร์เกตออเดอร์จะไม่แสดงตรงนี้)
- กดสร้างการสั่งซื้อ

เมื่อการขายสำเร็จ ยอดเงินจะอยู่ใน “ยอดเงิน” ของท่าน

อธิบายเรื่องประเภทออเดอร์


ลิมิตออเดอร์ : ท่านสามารถตั้งราคาขายที่ท่านพึงพอใจได้เอง หากมีคนสนใจซื้อในราคานั้น การขายก็จะเสร็จสมบูรณ์
**ในบางครั้งเมื่อท่านตั้งขายแล้วอาจต้องรอจนกว่ามีคนที่สนใจมาซื้อมาร์เกตออเดอร์ : ท่านจะขายในราคาตลาด ที่คนต้องการซื้อทันที โดยสามารถดูราคาซื้อในขณะนั้นได้ที่ตารางด้านล่างหัวข้อ “ออร์เดอร์ซื้อ”

 

โดยการขายแบบมาร์เกตออเดอร์ ระบบจะทำการไล่ขายตามราคาในตารางโดยอัตโนมัติตามปริมาณที่ท่านต้องการ
**  ให้ระวังเมื่อซื้อหรือขายจำนวนมาก เนื่องจากอาจไม่ได้เรทที่คาดการณ์ไว้

 

*ท่านต้องขายเหรียญ Crypto currency เป็นเงินบาทก่อนจึงจะสามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

 

Article details

Article ID: 26

Category: ธุรกรรม

Date added: 2018-01-05 12:02:22

Views : 697

Rating (Votes): Article rated 3.4/5.0 (5)

 

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co., Ltd.

+662-509-8983

08:00 - 22:00

509,511 Ramintra Road, Ramintra, Khannayao, Bangkok 10230

2014-2018 Bitcoin Co., Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies