Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 การถอนเงินบาทออกจากบัญชี BX

ไปยังเมนู เงินของฉัน >>> ถอน

 
ท่านจะเข้าสู่หน้าทำรายการถอน

- ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการถอน เลือกบัญชีของท่าน
- ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ท่านถอน
- เงินจะโอนเข้าบัญชีของท่าน ตามจำนวนที่แจ้งไว้ที่ “จำนวนเงินที่คุณได้รับ”
- กดปุ่มถอน

 


หลังจากกดถอนแล้วให้ท่านเข้าไปเช็คที่อีเมลล์ของท่าน จะมีเมลล์จาก BX เข้ามาเพื่อให้ท่านยืนยันการถอน ตรวจสอบความถูกแล้วแล้วกดลิงค์นั้น

เมื่อกดยืนยันแล้ว ท่านอาจจะต้อง log in เข้าระบบอีกครั้งนึง จนเจอหน้าจอว่าเสร็จสมบูรณ์

*หากลูกค้าไม่ได้ทำการติดตั้ง 2FA ท่านอาจต้องเลือกภาพสัตว์ประจำตัว ก่อนที่การถอนจะสำเร็จ

เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านภายใน 24 ชั่วโมง
**ถอนได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง รวมไม่เกิน 9 ล้านบาท ต่อวัน

 

 
Was this article helpful? yes / no

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co., Ltd.

+662-509-8983

08:00 - 22:00

509,511 Ramintra Road, Ramintra, Khannayao, Bangkok 10230

2014-2019 Bitcoin Co., Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies