Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 เพิ่มความปลอดภัยด้วยสัตว์ประจำตัว ( Power Animal)

ทาง BX.in.th ได้เพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่าน โดยท่านจะต้องเลือกและจำสัตว์ประจำตัวของท่านไว้

 

วิธีการเลือกสัตว์

ครั้งแรกระบบจะให้ท่านเลือกสัตว์ที่ต้องการก่อน

ขอให้ท่านเลือกและจดจำสัตว์ของท่านไว้ ติ๊ก "I Understand, I will never type in my animal's name." 

แล้วคลิก " Save Power Animal"

 

 

ท่านจะเข้าสู่หน้านี้ ให้จดจำให้แน่ใจอีกครั้งว่าสัตว์ของท่านคืออะไร

กด "Confirm Power Animal"

 

 

ปล. ให้จำไว้ว่าเราจะไม่มีการถาม หรือ ให้พิมพ์ชื่อของสัตว์ของท่าน ถ้ามีเว็ปไซท์หรือใครที่ถามชื่อสัตว์ของท่าน อย่าพิมพ์หรือบอกผู้อื่นไปเด็ดขาด

 

หลังจากนี้เพื่อความปลอดภัย เมื่อท่านทำธุรกรรม ระบบจะให้ท่านเลือกรูปสัตว์ของท่าน

 

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

 

Article details

Article ID: 52

Category: ฟังก์ชั่น

Date added: 2018-05-07 09:27:01

Views : 23392

Rating (Votes): Article rated 4.7/5.0 (125)

 

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co., Ltd.

+662-509-8983

08:00 - 22:00

509,511 Ramintra Road, Ramintra, Khannayao, Bangkok 10230

2014-2019 Bitcoin Co., Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies