Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร?

1. กดที่ "forgotten  Password" หรือ "ลืมรหัส"

2. ใส่อีเมลล์ของคุณที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี

 

3. กดลิงค์ที่ส่งมาเพื่อเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

4. ใส่รหัสผ่านใหม่และกด "Set New Password"

 

* จะมีเมลล์ยืนยันส่งมาอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนรหัสแล้ว

**เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน คุณจะไม่สามารถทำรายการการถอนได้เป็นเวลา 12 ชั่วโมงหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

 
Was this article helpful? yes / no

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co., Ltd.

+662-509-8983

08:00 - 22:00

509,511 Ramintra Road, Ramintra, Khannayao, Bangkok 10230

2014-2019 Bitcoin Co., Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies